Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2012

battybabe
4768 fa50
Reposted fromsoll soll viaedhell edhell
battybabe
Reposted fromMoonTide MoonTide viazzu zzu
battybabe
Reposted fromscythe scythe viaedhell edhell
battybabe
8908 8540
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viachrupek chrupek
battybabe
battybabe
too much crack.
Reposted fromcube cube viaPajex Pajex
battybabe
że matematyka jest królową nauk to wiemy wszyscy.

ale dopiero poniższe rozumowanie to tak naprawdę unaocznia co to znaczy osiągnąć w życiu 100%? wielu ludzi mówi, że daje z siebie ponad 100%, ale czy tak jest rzeczywiście? co to znaczy osiągnąć 100% w życiu? z pomocą
przychodzi nam matematyka!


jeżeli za A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

podstawimy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 to:


H-A-R-D-W-O-R-K (ciężka paca)

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

a

K-N-O-W-L-E-D-G-E (wiedza)

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

ale,

B-U-L-L-S-H-I-T (pieprzenie głupot)

2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

zaś

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G (włazidupstwo)

1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%!


tak więc jedynym, popartym matematycznie, wnioskiem jest to, że chociaż ciężka praca i wiedza zbliża cię do ideału, to tylko pieprzenie głupot i włażenie w dupę wyniosą cię ponad przeciętność.
Vortal BUDO - nr 1 w Polsce :: Zobacz temat - Kawały i dowcipy 3
Reposted fromjagas jagas viaPajex Pajex
battybabe
battybabe
0997 c621
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaPajex Pajex

June 21 2012

battybabe

Fluidity by DesignLibero (Milan, Italy)

Reposted fromsawb sawb viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
battybabe
1325 0c5d
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker viachrupek chrupek

May 02 2012

battybabe
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaPajex Pajex
battybabe
3805 f20d
battybabe
battybabe
0105 8a00 500
Reposted fromhollyberry hollyberry viazzu zzu
battybabe
battybabe
3188 edf2
Reposted fromSolidBones SolidBones viazzu zzu
battybabe
2146 a988
501
battybabe
6234 8a51
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaskins skins
battybabe
1449 37ad
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viaPajex Pajex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl